sukiensuckhoehangtuan.com

CHỌI CHIM GÀ thơ vui Lê Quảng Bấy lâu mày chọi với gà Trận nào cũng thắng cả nhà vỗ tay

CHỌI CHIM *GÀ...
thơ vui :Lê Quảng
Bấy lâu mày chọi với gà
Trận nào cũng thắng cả nhà vỗ tay
Bây giờ có giỏi vào đây
Chim tao tuy bé nhưng mày sợ chưa?
Phen này mày hết tà lưa...
Mưu cao trí dũng sợ chưa hả gà...?
Chỉ quen đè hiếp mái nha...
Gặp tao thì phải tránh xa nghe mày...
Sự đời lắm nỗi AKAY...
Xác to đâu phải là thầy chim cu...
25/12/2018...kkkkk
12/08/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *